Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Klatovy – Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací

klatovy-3235062__340
Share Button

Dotace na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 31. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, přičemž charakter těchto aktivit je pravidelný (schůzky, popř. tréninky se konají minimálně jednou týdně).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.
 • Aktivní trávení volného času dětí a mládeže (podpora jejich mimoškolních kulturních a sportovních aktivit).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města Klatovy na podporu tohoto účelu:
  • 2 000 000 Kč na rok 2020, z toho 1 000 000 Kč na 1. pololetí roku 2020.
 • O žádostech bude rozhodnuto na doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a sport v radě města (do 50 000 Kč), případně v zastupitelstvu města (nad 50 000 Kč) nejpozději do 30.6.2020
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 75% skutečných výdajů/nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže.

Specifika a omezení:

 • K žádosti bude přiložen abecední seznam aktivních členů v členění: jméno a příjmení, datum narození, bydliště.
 • K žádosti bude dále přiložen rozpis schůzek (tréninků). Současně bude uvedena výše ročních členských (oddílových) příspěvků.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>