Přeskočit na obsah

Město Klatovy — Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací

Dotace na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.

Příjem žádostí:

  • Datum podání žádostí o podporu: od 01. 03. 2024 do 31. 3. 2024.

Příjemci podpory:

  • Kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, přičemž charakter těchto aktivit je pravidelný (schůzky, popř. tréninky se konají minimálně jednou týdně).

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.
  • Aktivní trávení volného času dětí a mládeže (podpora jejich mimoškolních kulturních a sportovních aktivit).

Forma a výše podpory:

  • O žádostech bude rozhodnuto na doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a sport v radě města (do 50 000 Kč), případně v zastupitelstvu města (nad 50 000 Kč) nejpozději do 30. 6. 2024.
  • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 75 % skutečných výdajů/nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města Klatovy na podporu tohoto účelu: 5 000 000 Kč na rok 2024, z toho 2 500 000 Kč na 1. pololetí roku 2024.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze poskytnout organizacím, jejichž činnost je již dotována z městského rozpočtu prostřednictvím placení nájmů, energií apod. Současně se příspěvek neposkytuje organizacím dotovaným ze státního (krajského) rozpočtu. Výjimku tvoří dotace státních a krajských institucí zaměřených přímo na podporu činnosti ve sportovních a kulturních spolcích.
  • Dotaci nelze přiznat duplicitně organizacím pod stejným zřizovatelem (zakládající organizaci a současně kroužku či klubu).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru