Přeskočit na obsah

Město Klatovy — Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací

Dotace na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 31. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, přičemž charakter těchto aktivit je pravidelný (schůzky, popř. tréninky se konají minimálně jednou týdně).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.
 • Aktivní trávení volného času dětí a mládeže (podpora jejich mimoškolních kulturních a sportovních aktivit).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Města Klatovy na podporu tohoto účelu: 
  • 3 000 000 Kč na rok 2022, z toho 1 500 000 Kč na 1. pololetí roku 2022.
 • O žádostech bude rozhodnuto na doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a sport v radě města (do 50 000 Kč), případně v zastupitelstvu města (nad 50 000 Kč) nejpozději do 30.6.2022.
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 75% skutečných výdajů/nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout organizacím, jejichž činnost je již dotována z městského rozpočtu prostřednictvím placení nájmů, energií apod. Současně se příspěvek neposkytuje organizacím dotovaným ze státního (krajského) rozpočtu. Výjimku tvoří dotace státních a krajských institucí zaměřených přímo na podporu činnosti ve sportovních a kulturních spolcích.
 • Dotaci nelze přiznat duplicitně organizacím pod stejným zřizovatelem (zakládající organizaci a současně kroužku či klubu).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru