Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Kolín – Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů

volleyball-team-1561544__340
Share Button

Dotace na podporu TJ a SK, které mají sídlo na území města Kolína a které se soustavně a pravidelně během roku zabývají sportovní činností mládeže a dospělých.

Příjem žádostí:

  • Žádost musí být podána v období od 01. 12. 2021 do 10. 01. 2022.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby registrované u zastřešujících sportovních svazů a u OŠKS.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora TJ a SK, které mají sídlo na území města Kolína a které se soustavně a pravidelně během roku zabývají sportovní činností mládeže a dospělých.
  • Dotace jsou poskytovány na sportovní činnost žadatelů; do sportovní činnosti.
  • Podpora TJ a SK v rámci tohoto programu je poskytována výhradně formou finanční dotace neinvestičního charakteru.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na programovou dotaci „Program na podporu sportovní činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů v územním obvodu města Kolína pro rok 2022“ činí 3 700 000 Kč.
  • Určujícími kritérii pro stanovení výše dotace v konkrétním případě jsou velikost členské základny, sportovní výsledky a vlastnictví či dlouhodobý pronájem sportovišť. Základem pro výpočet výše dotace budou údaje uvedené v dotaznících za 2. pololetí roku 2021 a 1. pololetí roku 2022.
  • O poskytnutí dotace dle Programu je oprávněna rozhodnout Rada města Kolína, nepřesáhne-li dotace v daném kalendářním roce částku 50 000 Kč. V ostatních případech rozhoduje o poskytnutí dotace Zastupitelstvo města Kolína.

Specifika a omezení:

  • Podanou žádost na základě doporučení Komise tělovýchovy a sportu schválí Rada města Kolína, případně Zastupitelstvo města Kolína. Lhůta pro rozhodnutí o žádostech je nejpozději do 28. 02. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>