Přeskočit na obsah

Město Kolín — Žádosti o dotaci komise školské a mládeže

Dotace bude zaměřena na společensko-sociální výchovu dětí a mládeže, zdravotní a dopravní výchovu, sportovní akce a volnočasové aktivity, ale bude i nápomocna i v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 31. 10. 2021.
 • Žádost může být podána během celého roku vždy před datem konání akce, nejpozději však do 31. října příslušného roku.

Příjemci podpory:

 • Mateřské, základní a střední školy se sídlem na území města Kolína.
 • Spolky a jiné subjekty, které se zabývají aktivitami pro děti a mládež.
 • Jednotlivci, kteří se zabývají aktivitami pro děti a mládež.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotací mohou být podpořeny pouze akce zaměřené na: 
  • a) Protidrogovou prevenci a prevenci kriminality,
  • b) ekologii,
  • c) zdravotní a dopravní výchovu,
  • d) poznání města Kolína a jeho nejbližšího okolí (po stránce historické, kulturní a ekologické),
  • e) společensko-sociální výchovu,
  • f) programy se zapojením hendikepovaných občanů,
  • g) prezentace škol na veřejnosti — prezentační programy a školní akademie (dotace na konání školních akademií bude určená pouze na pronájem prostor),
  • h) sportovní akce a volnočasové aktivity dětí a mládeže,
  • i) soutěže mezi školami.

Forma a výše podpory:

 • Poukázání dotace do výše 50 000 Kč schvaluje Rada města Kolína a to pouze jednou na jednotlivou konkrétní akci.
 • Dotaci ve výši nad 50 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo města.

Specifika a omezení:

 • Při rozhodování o doporučení poskytnutí dotace fyzické osobě komise přihlíží k předchozím zkušenostem s akcemi pořádanými žadatelem, k doloženým písemným referencím, atd.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru