Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Kolín – Žádosti o dotaci kulturní komise Rady města Kolína

concert-2270190__340
Share Button

Dotace se poskytuje na aktivity organizací, spolků a jednotlivců se sídlem na území města Kolína nebo na aktivity pořádané především na území města Kolína. Základním předpokladem je obohacení kulturního života města a jeho obyvatel nebo propagace města Kolína.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat: do 31. 01. 2021, do 31. 05. 2021, do 31. 10. 2021.
  • Žádost může být podána během celého roku vždy před datem konání akce, nejpozději však do 31. října příslušného roku.

Příjemci podpory:

  • Dotace se poskytuje na aktivity organizací, spolků a jednotlivců se sídlem na území města Kolína nebo na aktivity pořádané především na území města Kolína.

Typy podporovaných projektů:

  • Kulturní aktivity.
  • Na realizaci publikací místního významu (lze použít pro grafické zpracování a tisk publikace, uložení na mediálních nosičích, tvorbu webových stránek žadatele apod.).
  • Na realizaci nových projektů přispívajících k obohacení kulturní nabídky pro obyvatele města.

Forma a výše podpory:

  • Poukázání dotace do výše 50 000 Kč schvaluje Rada města Kolína a to pouze jednou na jednotlivou konkrétní akci.
  • Dotaci ve výši nad 50 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo města.

Specifika a omezení:

  • Při rozhodování o doporučení poskytnutí dotace fyzické osobě komise přihlíží k předchozím zkušenostem s akcemi pořádanými žadatelem, k doloženým písemným referencím, atd.
  • Dotace nelze přidělit žadatelům, vůči nimž má Město Kolín jakékoliv finanční pohledávky. Toto ustanovení platí i pro závazky po lhůtě splatnosti hrazené na základě splátkového kalendáře.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>