Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Kosmonosy – Dotační program podpora kultury

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti rozvoje kultury, a to především na kulturní aktivity, estetickou výchovu dětí a mládeže, naplňování kulturních a  společenských potřeb občanů a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu, podpora zájmové umělecké činnosti, reprezentace a propagace města Kosmonosy nebo obce Horní Stakory.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. března 2022 do 25. března 2022.

Příjemci podpory:

  • Subjekty s trvalým bydlištěm, resp. s místem podnikání/sídlem v Kosmonosech a Horních Stakorech, které vyvíjejí činnost  v oblasti kultury na území města Kosmonosy nebo obce Horní Stakory, příp. mimo město (obec) s cílem propagace města Kosmonosy nebo obce Horní Stakory.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti rozvoje kultury, a to především:
    • podpora kulturních aktivit, estetické výchovy dětí a mládeže, naplňování kulturních a  společenských potřeb občanů a to zejména kulturních akcí místního i regionálního významu, podpora zájmové umělecké činnosti, reprezentace a propagace města Kosmonosy nebo obce Horní Stakory, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav, vydavatelské činnosti aj.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotační program v roce 2022 bude stanoven v rámci rozpočtu města Kosmonosy částkou 400 000 Kč.
  • Jednotlivá dotace může dosáhnout výše maximálně 70 % (v odůvodněných případech až 100 %) celkových nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>