Přeskočit na obsah

Město Kostelec na Hané — Dotace pro oblast kultury

Dotace na podporu realizace projektů v oblasti kultury, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby, jejichž činnost je orientována na oblast kultury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na finanční podporu: 
  • činnosti subjektů v oblasti kultury, rozvoje kulturních aktivit,
  • projektů v oblasti kultury,
  • rozvoje aktivit k uchování kulturních tradic a folklóru,
  • pořádání soutěží, přehlídek a výstav v oblasti kultury,
  • účasti kulturních subjektů na soutěžích, přehlídkách a výstavách,
  • organizace kulturních a společenských akcí pro občany města Kostelce na Hané.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace, kterou je možné přispět na činnost jednomu žadateli je 120 000 Kč.
 • Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro poskytování dotací v oblasti kultury na rok 2022 je 140 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhoduje zastupitelstvo či rada města Kostelce na Hané. O rozhodnutí zastupitelstva či rady města se žadatelé vyrozumí do 30 dnů ode dne zasedání zastupitelstva či rady města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru