Přeskočit na obsah

Město Kostelec na Hané — Dotace pro oblast památkové péče

Dotace na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů a údržbou jejich okolí, podpora restaurování kulturních památek nacházejících se na území města Kostelce na Hané.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby, které jsou vlastníkem objektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů a údržbou jejich okolí, podpora restaurování kulturních památek nacházejících se na území města Kostelce na Hané.
 • Program je zaměřen na finanční podporu: 
  • na záchranu kulturní památky nebo památkově hodnotného objektu, která je přístupná veřejnosti a údržbu jejího okolí,
  • záchrany a obnovy objektů, či jeho části, která je v havarijním stavu,
  • restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,
  • činnosti farnosti v katastru města.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro poskytování dotací v oblasti památkové péče na rok 2022 je 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace, kterou je možné přispět na činnost jednomu žadateli je 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhoduje zastupitelstvo či rada města Kostelce na Hané. O rozhodnutí zastupitelstva či rady města se žadatelé vyrozumí do 30 dnů ode dne zasedání zastupitelstva či rady města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru