Přeskočit na obsah

Město Kostelec na Hané — Dotace pro oblast sportu

Dotace na podporu mládežnického sportu jako součásti ochrany a rozvoje zdraví především mladých, podpora realizace projektů v oblasti sportu, rozšíření členské základny, podpora reprezentace města a rozvoje cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby, jejichž činnost je orientována na oblast sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora mládežnického sportu jako součásti ochrany a rozvoje zdraví především mladých, podpora realizace projektů v oblasti sportu, rozšíření členské základny, podpora reprezentace města a rozvoje cestovního ruchu.
 • Program je zaměřen na finanční podporu: 
  • celoroční sportovní činnosti, aktivit a reprezentace,
  • organizace sportovních akcí,
  • provozu, rozvoje a obnovy sportovních zařízení, včetně jejich vybavení,
  • projektů v oblasti sportu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro poskytování dotací v oblasti sportu na rok 2022 je 850 000 Kč.
 • Minimálně 50 % poskytnuté dotace musí být zaměřeno na sportovní aktivity dětí a mládeže.
 • Maximální výše dotace, kterou je možné přispět na činnost jednomu žadateli je 350 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhoduje zastupitelstvo či rada města Kostelce na Hané. O rozhodnutí zastupitelstva či rady města se žadatelé vyrozumí do 30 dnů ode dne zasedání zastupitelstva či rady města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru