Přeskočit na obsah

Město Kostelec na Hané — Dotace pro oblast volného času

Dotace na podporu realizace projektů v oblasti volného času dětí a mládeže, které přispívají k rozšíření a obohacení mládežnických organizací a spolků ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 1. 2023 do 24. 2. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby, jejichž činnost je orientována na oblast volného času.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora realizace projektů v oblasti volného času dětí a mládeže, které přispívají k rozšíření a obohacení mládežnických organizací a spolků ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu.
 • Program je zaměřen na finanční podporu: 
  • projektů orientovaných na aktivní využití volného času dětí a mládeže všech věkových kategorií,
  • činnosti dětských a mládežnických organizací a spolků,
  • činnosti a projektů různých zájmových subjektů sdružujících příslušníky všech věkových kategorií (např. myslivci, zahrádkáři, chovatelé, junáci, mladí hasiči apod.),
  • volnočasových vzdělávacích programů a projektů,
  • účasti a pořádání významných soutěží, výstav a přehlídek v oblasti volného času.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro poskytování dotací v oblasti volného času na rok 2023 je 80 000 Kč.
 • Maximální výše dotace, kterou je možné přispět na činnost jednomu žadateli je 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O poskytnutí finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhoduje zastupitelstvo či rada města Kostelce na Hané. O rozhodnutí zastupitelstva či rady města se žadatelé vyrozumí do 30 dnů ode dne zasedání zastupitelstva či rady města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru