Přeskočit na obsah

Město Kuřim — Dotační program Energie na provoz sportovišť

Účelem Programu je podpora provozu sportovišť a sportovních areálů, mimo sportovních zařízení, která jsou v majetku města Kuřimi, za účelem zkvalitňování podmínek sportovní činnosti zaměřené na tělovýchovu dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, která provozuje taková sportoviště ve městě Kuřimi, která jsou celoročně využívány pro činnost spolků, se sídlem ve městě Kuřimi, organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblasti sportu a tělovýchovy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora provozu sportovišť a sportovních areálů, mimo sportovních zařízení, která jsou v majetku města Kuřimi, za účelem zkvalitňování podmínek sportovní činnosti zaměřené na tělovýchovu dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Kuřimi na podporu stanoveného účelu schvaluje Zastupitelstvo města Kuřimi.
  • Výše celkové částky určené na tento Program v roce 2021 jsou stanoveny v rámci rozpočtu města Kuřimi částkou ve výši 600 000 Kč ročně.
  • Maximální výše dotace na jednu žádost je poskytována ve výši 500 000 Kč.
  • Náklady na energie, a to maximálně do výše 50 % celkových výdajů na energie.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci nemůže být příspěvková organizace zřizovaná městem Kuřim ani organizace založená městem Kuřim s více než 50 % účastí města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru