Přeskočit na obsah

Město Kuřim — Dotační program Podpora kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřimi

Dotace na vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj kulturní a spolkové činnosti, rozšíření nabídky kulturních akcí pro příznivce jejích různých formátů a žánrů a podpora vytváření sociálních vazeb mezi příslušníky těch sociálních skupin, kterým hrozí společenská izolace nebo vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 09. 10. 2023 do 22. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby působící na území města Kuřimi, jejichž činnost či projekty odpovídají výše popsané charakteristice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace poskytnuté v rámci tohoto Programu jsou určeny především: 
  • a) k zajištění pravidelné celoroční činnosti organizací a spolků působících v oblasti kultury nebo sociálních (nikoli sportovních) komunit a vazeb,
  • b) na jednorázové akce kulturního a společenského (ne sportovního) charakteru v následujícím kalendářním roce, případně na cykly takových akcí.
 • Důvodem podpory stanoveného účelu je vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj kulturní a spolkové činnosti, rozšíření nabídky kulturních akcí pro příznivce jejích různých formátů a žánrů a podpora vytváření sociálních vazeb mezi příslušníky těch sociálních skupin, kterým hrozí společenská izolace nebo vyloučení.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na tento Program v roce 2024 je stanovena v rámci rozpočtu města Kuřimi částkou ve výši 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je poskytována: 
  • a) u celoroční činnosti max. ve výši 260 000 Kč.
  • b) u jednorázových akcí a cyklů akcí max. ve výši 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemůže být příspěvková organizace zřizovaná městem Kuřimí ani organizace založená městem Kuřimí s více než 50 % účastí města.
 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci na náklady roku 2023 vzniklé v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru