Přeskočit na obsah

Město Kuřim — Dotační program — Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi

Dotace na zajištění pravidelné celoroční činnosti sportovních organizací v různých sportovních disciplínách a na jednorázové akce sportovního charakteru v následujícím kalendářním roce.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 09. 10. 2023 do 23. 10. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby, jejichž náplní činnosti jsou pravidelné a systematické aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu, zejména spolky, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace, působící na území města Kuřimi.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem Programu je finanční podpora spolků a jiných právnických a fyzických osob zabývající se pravidelně sportovní a obdobnou systematickou činností, která napomáhá uspokojování zájmů občanů města Kuřimi, především dětí a mládeže v oblasti rozvoje sportu.
  • Dotace poskytnuté v rámci tohoto Programu jsou určeny především k zajištění pravidelné celoroční činnosti sportovních organizací v různých sportovních disciplínách a na jednorázové akce sportovního charakteru v následujícím kalendářním roce.
  • Důvodem podpory stanoveného účelu je vytvoření kvalitních podmínek pro sport a umožnit všem věkovým kategoriím, zejména však dětem a mládeži, sportovat na úrovni rekreační, výkonnostní i vrcholové.

Forma a výše podpory:

  • Výše celkové částky určené na tento Program v roce 2024 je stanovena v rámci rozpočtu města Kuřimi částkou ve výši 2 900 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu žádost je poskytována ve výši 450 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci na náklady vzniklé v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.
  • Žadatelem o dotaci nemůže být příspěvková organizace zřizovaná městem Kuřimí ani organizace založená městem Kuřimí s více než 50 % účastí města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru