Přeskočit na obsah

Město Kuřim — Dotační program Podpora tělovýchovy dětí a mládeže kvalifikovanými trenéry

Účelem Programu je finanční podpora tělovýchovné činnosti dětí a mládeže prostřednictvím kvalifikovaných trenérů působících celoročně a pravidelně na úrovni výkonnostního sportu ve sportovních spolkových organizacích se sídlem ve městě Kuřimi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (spolky) se sídlem ve městě Kuřimi, jejichž náplní činnosti jsou pravidelné a systematické tréninkové aktivity v oblasti výkonnostního sportu mládeže, zejména spolky, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace se sídlem ve městě Kuřimi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Důvodem podpory stanoveného účelu je: 
  • a) vytváření podmínek pro rozvoj výkonnostního sportu (výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a zároveň je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže),
  • b) motivace trenérů k odbornému růstu a zvyšování kvality vedení pravidelných a celoročních sportovních aktivit dětí a mládeže ve městě Kuřimi.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše uvolněných finančních prostředků pro účely tohoto Programu na rok 2022 je ve výši 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (u jedné žádosti) je poskytována ve výši 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci na náklady roku 2021 vzniklé v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
 • Žadatelem o dotaci nemůže být příspěvková organizace zřizovaná městem Kuřim ani organizace založená městem Kuřim s více než 50 % účastí města.
 • Členská základna žadatele musí být minimálně z 50 % tvořena členy s trvalým pobytem ve městě Kuřimi.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru