Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Kuřim – Dotační program Využívání městských sportovišť

volleyball-team-1561544__340
Share Button

Účelem Programu je finanční podpora v oblasti financování krátkodobých a dlouhodobých nájmů a užívání sportovišť ve vlastnictví města Kuřimi, ve vlastnictví organizací založených městem Kuřim nebo svěřených k hospodaření organizacím zřízených městem Kuřim a jsou využívány pro činnost spolků a jiných právnických osob organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblasti sportu a tělovýchovy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, jejichž náplní činnosti jsou celoroční, pravidelné a systematické aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu, zejména spolky, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace, působící na území města Kuřimi, které pro svou hlavní sportovní činnost využívají sportovní zařízení města Kuřimi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace poskytnuté v rámci tohoto Programu jsou určeny především:
  • a) k podpoře pravidelné celoroční činnosti sportovních organizací v různých sportovních disciplínách v roce 2022,
  • b) na jednorázové akce sportovního charakteru pořádané v roce 2022.
 • Důvodem podpory stanoveného účelu je podpora činnosti subjektů vychovávajících děti a mládež.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na tento Program v roce 2022 je stanovena v rámci rozpočtu města Kuřimi částkou ve výši 2 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost je poskytována ve výši 800000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít alespoň 10 dětí platících členské příspěvky (což bude doloženo v žádosti popisem členské základny).
 • Žadatelem o dotaci nemůže být příspěvková organizace zřizovaná městem Kuřim ani organizace založená městem Kuřim s více než 50 % účastí města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>