Přeskočit na obsah

Město Kuřim — Dotační program Využívání městských sportovišť

Účelem Programu je finanční podpora v oblasti financování krátkodobých a dlouhodobých nájmů a užívání sportovišť ve vlastnictví města Kuřimi, ve vlastnictví organizací založených městem Kuřim nebo svěřených k hospodaření organizacím zřízených městem Kuřim a jsou využívány pro činnost spolků a jiných právnických osob organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblasti sportu a tělovýchovy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 09. 10. 2023 do 23. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, jejichž náplní činnosti jsou celoroční, pravidelné a systematické aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu, zejména spolky, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace, působící na území města Kuřimi, které pro svou hlavní sportovní činnost využívají sportovní zařízení města Kuřimi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace poskytnuté v rámci tohoto Programu jsou určeny především: 
  • a) k podpoře pravidelné celoroční činnosti sportovních organizací v různých sportovních disciplínách v roce 2024,
  • b) na jednorázové akce sportovního charakteru pořádané v roce 2024.
 • Důvodem podpory stanoveného účelu je podpora činnosti subjektů vychovávajících děti a mládež.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na tento Program v roce 2024 je stanovena v rámci rozpočtu města Kuřimi částkou ve výši 2 700 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost je poskytována ve výši 960 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít alespoň 10 dětí platících členské příspěvky (což bude doloženo v žádosti popisem členské základny).
 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci na náklady vzniklé v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru