Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Dotační program — Malé projekty v oblasti sportu

Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají sportovnímu rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí pro projekty realizované v příslušném čtvrtletí roku 2023 proběhne v těchto termínech:
  • pro I. čtvrtletí 2024 – od 1. 12. 2023 do 15. 12. 2023,
  • pro II. čtvrtletí 2024 – od 21. 2. 2024 do 6. 3. 2024,
  • pro III. čtvrtletí 2024 – od 22. 5. 2024 do 5. 6. 2024,
  • .pro IV. čtvrtletí 2024 – od 21. 8. 2024 do 4. 9. 2024

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, a to zejména:
  • zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice,
  • právnické osoby zřízené za účelem podnikání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají sportovnímu rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Je místně určena a poskytnuta jako kompenzace části nákladů vynaložených na poskytnutí služeb obecného zájmu. Uzavřením příslušné smlouvy o podpoře je příjemce pověřen výkonem veřejné služby a zavazuje se splnit ve smlouvě sjednané ukazatele.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem: 100 000 Kč.
 • Malé projekty — výše požadovaného příspěvku je max. 5 000 na jeden projekt.
 • V kategorii Malých projektů může žadatel podat libovolné množství projektů, ovšem souhrnná výše těchto (Malých) požadovaných grantů nesmí překročit částku 10 000 Kč za kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt lze podat pouze jednu žádost. V případě, že bude podáno více žádostí od dvou a více žadatelů na jeden projekt, bude hodnocena pouze žádost, která bude předložena jako první.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru