Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Dotační program — Malé projekty vzdělávání a volný čas

Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají k sociálně-společenskému rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí pro projekty realizované v příslušném čtvrtletí roku 2024 proběhne v těchto termínech:
  • pro I. čtvrtletí 2024 – dne 15. 12. 2023,
  • pro II. čtvrtletí 2024 – dne 5. 3. 2024,
  • pro III. čtvrtletí 2024 – dne 4. 6. 2024,
  • pro IV. čtvrtletí 2024 – dne 3. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, a to zejména: zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice.
 • Právnické osoby zřízené za účelem podnikání.
 • Fyzické osoby podnikatelé (s přiděleným IČ) s příslušným oprávněním k realizaci příslušné činnosti (Živnostenským listem anebo jiným oprávněním k činnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Veřejně prospěšné projekty v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání.
 • Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají k sociálně-společenskému rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Je místně určena a poskytnuta jako kompenzace části nákladů vynaložených na poskytnutí služeb obecného zájmu.

Forma a výše podpory:

 • Výše požadované dotace na jeden projekt je nejvýše 5 000 Kč. Žadatel může podat libovolné množství žádostí o dotaci, ovšem souhrnná výše těchto dotací na projekty nesmí překročit částku 10 000 Kč za kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Na jeden projekt lze podat pouze jednu žádost. V případě, že bude podáno více žádostí od dvou a více žadatelů na jeden projekt, bude hodnocena pouze žádost, která bude předložena jako první, ostatní budou automaticky odmítnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru