Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Dotační program — Podpora sportu ve městě Kutná Hora – registrovaná mládež

Cílem dotačního programu je podpora sportovních aktivit na území města Kutná Hora v souladu s Koncepcí podpory sportu ve městě Kutná Hora na léta 2021–2026. Dotační program je zaměřen především na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzické nebo právnické osoby realizující svoji sportovní činnost na území města Kutná Hora nebo v jeho městských částech, které vykazují pravidelnou organizovanou sportovní činnost a jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je podpora sportovních aktivit na území města Kutná Hora v souladu s Koncepcí podpory sportu ve městě Kutná Hora na léta 2021–2026. Dotační program je zaměřen především na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit.
  • Dotaci lze čerpat a využít pouze na úhradu pronájmů sportovišť, provoz sportovišť, startovné na soutěžích, odměny trenérům, odměny rozhodčím, materiálně-technické zabezpečení sportovní činnosti, dopravné, školení a vzdělávání trenérů, všechny náklady spojené se sportovním soustředěním uznatelné max. do 30 % poskytnuté dotace.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na dotační program činí 3 690 000 Kč.
  • Dotace je poskytována maximálně do výše 50% z celkových předpokládaných nákladů subjektu na projekt za celý sportovní subjekt a současně maximálně do výše požadavku uvedeného v žádosti.

Specifika a omezení:

  • Dotaci je možno čerpat pouze v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru