Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Dotační program — Podpora sportu

Dotace na podporu subjektů, které zajišťují sportovní aktivity na území města v Kutné Hoře.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • Subjekty, které provozují nebo využívají sportoviště ve vlastnictví města, sportoviště nacházející se na pozemcích města Kutná Hora a v katastrálních územích města Kutná Hora. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na činnost sportovních organizací.
  • Tento příspěvek slouží k údržbě a rozvoji sportovišť ve vlastnictví města Kutná Hora a sportovišť nacházejících se na pozemcích města kutná Hora.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 13 000 000 Kč.
  • Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % z celkových předpokládaných nákladů subjektu za celý subjekt a současně maximálně do výše požadavku uvedeného v žádosti.

Specifika a omezení:

  • O přidělení /nepřidělení dotace rozhodne orgán města příslušný podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, tj. rada nebo zastupitelstvo města. Minimální doba, která uplyne od podání žádosti k fyzickému vyplacení je zpravidla 90 dnů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru