Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Dotační program — Velké projekty vzdělávání a volný čas

Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají k sociálně-společenskému rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, a to zejména: zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice.
  • Právnické osoby zřízené za účelem podnikání.
  • Fyzické osoby podnikatelé (s přiděleným IČ) s příslušným oprávněním k realizaci příslušné činnosti (Živnostenským listem anebo jiným oprávněním k činnosti).

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají k sociálně-společenskému rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Je místně určena a poskytnuta jako kompenzace části nákladů vynaložených na poskytnutí služeb obecného zájmu.
  • Veřejně prospěšné projekty v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání.

Forma a výše podpory:

  • Výše požadované dotace na jeden projekt je 5 001 až 100 000 Kč. 
  • Jeden žadatel může podat nejvýše tři žádosti o dotaci, ovšem souhrnná výše těchto dotací na projekty nesmí překročit částku 100 000 Kč za kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Na jeden projekt lze podat pouze jednu žádost. V případě, že bude podáno více žádostí od dvou a více žadatelů na jeden projekt, bude hodnocena pouze žádost, která bude předložena jako první, ostatní budou automaticky odmítnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru