Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Dotačním program — Velké projekty vzdělávání a volný čas

Dotace je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají k sociálně-společenskému rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají k sociálně-společenskému rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Je místně určena a poskytnuta jako kompenzace části nákladů vynaložených na poskytnutí služeb obecného zájmu. Uzavřením příslušné smlouvy o podpoře je příjemce pověřen výkonem veřejné služby a zavazuje se splnit ve smlouvě sjednané ukazatele.

Forma a výše podpory:

  • Výše požadované dotace na jeden projekt je 5 001 Kč až 100 000 Kč.
  • Jeden žadatel může podat nejvýše tři žádosti o dotaci, ovšem souhrnná výše těchto dotací na projekty nesmí překročit částku 100 000 Kč za kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na správním území Kutné Hory.
  • V případě, že je projekt realizován mimo správní území Kutné Hory, musí žadatel doložit dopad na správní území Kutné Hory, případně jeho obyvatele.
  • Příspěvek může být čerpán na projekty realizované od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru