Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Podpora vzdělávání dětí a mládeže ve městě

Dotace na činnost organizací v oblasti vzdělávání dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, a to zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice a se sídlem v Kutné Hoře.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na činnost organizací v oblasti vzdělávání dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % z celkových předpokládaných nákladů subjektu za celý subjekt a současně maximálně do výše požadavku uvedeného v žádosti.

Specifika a omezení:

  • Dotaci je možno čerpat pouze v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru