Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Příspěvkové programy

Dotace na podporu veřejně prospěšných projektů konaných na území Kutné Hory, které mají za cíl přispět ke kulturnímu, sportovnímu a sociálně-společenskému rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Žadatelé mohou přihlašovat projekty do kategorií malých, středních a velkých projektů.

Příjem žádostí:

 • Malé projekty — lhůta pro podávání žádostí dle jednotlivých čtvrtletí roku 2016 je následující: 
  • pro II. čtvrtletí — dne 14. 3. 2016.
  • pro III. čtvrtletí — dne 12. 6. 2016.
  • pro IV. čtvrtletí — dne 11. 9. 2016.
 • Střední a velké projekty — aktuální lhůta pro podávání žádostí do 2. kolo výzvy je dne 15. 6. 2016.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, a to zejména občanská sdružení (resp. zapsané spolky), obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice; právnické osoby zřízené za účelem podnikání.
 • Fyzické osoby podnikající i nepodnikatelé, kteří mohou žádat pouze o malé granty do 5 000 Kč.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou veřejně prospěšné projekty pro oblast: 
  • Kultura;
  • Sport a tělovýchova;
  • Vzdělávání a volný čas;
  • Sociální oblast.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto dotaci činí 2 000 000 Kč.
 • Minimální a maximální výše podpory pro jednotlivé projekty je: 
  • Malé projekty — maximální výše dotace činí 5 000 Kč.
  • Střední projekty — výše podpory je od 5 000 Kč do 50 000 Kč.
  • Velké projekty — jedná se o projekty nad 50 000 Kč.
 • Finanční spoluúčast žadatele tvoří minimálně 20 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány na správním území města Kutné Hory.
 • Kritéria pro hodnocení projektů jsou: Kvalita projektu; přínos pro město; přiměřenost rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu; schopnosti a zkušenosti žadatele.
 • Dotaci nelze poskytnout na projekty: Ukončené před 1. 1. 2016; realizované mimo území Kutné Hory nebo za účelem zisku; na deficitní financování projektů nebo na úhradu půjček; na projekty, které není možno zahájit během roku 2016 a na nespecifikované výdaje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru