Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Program na podporu kulturních činností

Dotace na podporu subjektů, které se zabývají organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023.

Příjemci podpory:

  • a) Fyzické osoby podnikající s příslušným oprávněním k realizaci příslušné činnosti (živnostenským listem anebo jiným oprávněním k činnosti).
  • b) Právnické osoby, a to zejména zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice a se sídlem v Kutné Hoře.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem je podpora subjektů, které se zabývají organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit.

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována maximálně ve výši 30 000 Kč za kalendářní rok.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci je možno čerpat pouze v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru