Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Program velké kulturní projekty

Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají ke kulturnímu rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby, a to zejména:
  • občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice,
  • právnické osoby zřízené za účelem podnikání.
  • Fyzické osoby podnikatelé (s přiděleným IČ) s příslušným oprávněním k realizaci příslušné činnosti (Živnostenským listem anebo jiným oprávněním k činnosti).

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají ke kulturnímu rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Je místně určena a poskytnuta jako kompenzace části nákladů vynaložených na poskytnutí služeb obecného zájmu.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše požadované dotace na jeden projekt je 5 001 — 150 000 Kč.
  • Podmínkou získání dotace je zajištění finanční spoluúčasti ze strany žadatele, a to minimálně ve výši 20 % z celkových nákladů projektu.
  • Předpokládaný celkový objem: 1 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotační podporu. Na jeden projekt lze podat pouze jednu žádost v jedné dotační oblasti. V případě, že bude podáno více žádostí od dvou a více žadatelů na jeden projekt, bude hodnocena pouze žádost, která bude předložena jako první, ostatní budou automaticky odmítnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru