Přeskočit na obsah

Město Kutná Hora — Velké projekty v oblasti sportu

Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají sportovnímu rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání žádostí je od 17. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, a to zejména — zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a náboženských společenství, veřejnoprávní instituce, příspěvkové a další organizace registrované v České republice,
 • právnické osoby zřízené za účelem podnikání,
 • fyzické osoby podnikatelé (s přiděleným IČ) s příslušným oprávněním k realizaci příslušné činnosti (Živnostenským listem anebo jiným oprávněním k činnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu splňující tyto podmínky:
  • Představující a zviditelňující sportovní kluby, včetně akcí přesahující rámec KH.
  • Zajišťující profesionální přípravu trenérů mládeže (pokud nevykonávají svou činnost za účelem dosažení zisku).
  • Podporující sporty a akce, které jsou zaměřeny na handicapované skupiny obyvatel.
  • Zajišťující pomoc školám v oblasti sportu.
  • Podporující nové sporty za účelem jejich zviditelnění.
  • Podporující především místní oddíly na území KH a oddíly, které svojí činností mají dopad na obyvatele Kutné Hory.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt je 5 001 až 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o grantovou podporu. Na jeden projekt lze podat pouze jednu žádost v jedné dotační oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru