Přeskočit na obsah

Město Lanškroun — Dotační program na podporu kultury

Dotace na podporu aktivní kulturní činnosti a kvalitní kulturní pořady, především ty, které mají již dlouhou tradici.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 15. 08. do 15. 09. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzické i právnické osoby, které na území města Lanškroun provozují činnost v oblasti kultury — vlastní aktivity dětí, mládeže i dospělých, např. nácvik uměleckých vystoupení, příprava výstav apod., ale také pořádání takových akcí pro veřejnost.

Typy podporovaných aktivit:

  • Kultura patří mezi oblíbené volnočasové aktivity, pomáhá obohacovat život ve městě. Proto město dlouhodobě podporuje jak aktivní kulturní činnost, tak i kvalitní kulturní pořady, především ty, které mají už dlouhou tradici.

Forma a výše podpory:

  • Dotací je v případě práce s dětmi a mládeží možno pokrýt maximálně 80 % uznatelných výdajů, v případě podpory dospělých jde o maximálně 60 %; minimální spoluúčast příjemce dotace tedy činí 20 %, v případě dospělých pak 40 % uznatelných výdajů.
  • Navrženou výši dotace projedná rada města, která také rozhodne u žádostí o částku do 50 000 Kč. Schválení dotace u žádostí o vyšší částku je v kompetenci zastupitelstva města.

Specifika a omezení:

  • Termín finančního vypořádání: Finanční vypořádání (vyúčtování) musí být předloženo do 31. 01. 2023, u jednorázových akcí nejpozději do 60 dnů od ukončení akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru