Přeskočit na obsah

Město Lanškroun — Dotační program na podporu sportu — finanční odměny trenérům pracujícím s mládeží

Dotace na finanční odměnu bude poskytnuta na trenéry, kteří realizují celoroční sportovní a výchovný program s družstvem mládeže do 20 let.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 09. do 30. 09. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba vyvíjející činnost v oblasti sportu a tělovýchovy na území města Lanškroun.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora kvalifikované práce s dětmi a mládeží, která pro cílovou skupinu znamená smysluplné trávení volného času a získání solidních základů daného sportu, umožňujících případný další osobní rozvoj talentovaných jedinců.

Forma a výše podpory:

  • Zastupitelstvo města dne 14. 12. 2022 schválilo v rámci rozpočtu na rok 2023 příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 20 let ve výši 3 000 000 Kč. Z toho bylo 2 600 000 Kč použito na podporu jak celoroční činnosti s dětmi a mládeží, tak jednorázových akcí pro ně pořádaných. Na odměny trenérům pracujícím s mládeží do 20 let v soutěžním roce 2023–2024 je určena částka 400 000 Kč.
  • Dotační komise na svém jednání stanoví výši navrhované odměny pro trenéry tak, že objem finančních prostředků, které jsou v programu k dispozici, rozdělí celkovému počtu trenérů, jejichž práce splňuje podmínky pro poskytnutí dotace. Navrženou výši dotace projedná rada města. Schválení dotace v celkové výši nad 50 000 Kč je v kompetenci zastupitelstva města.

Specifika a omezení:

  • Termín finančního vypořádání: Finanční vypořádání (vyúčtování) musí být předloženo do 31. 08. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru