Přeskočit na obsah

Město Lanškroun — Dotační program na podporu subjektů, které hradí pronájem prostor ve vlast. města

Dotace na podporu místních subjektů v oblasti financování dlouhodobých pronájmů nemovitostí ve vlastnictví města Lanškroun využívaných pro činnost spolků pracujících s mládeží v roce 2024.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2024 do 30. 11. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba působící na území města Lanškroun, uskutečňující program v lokalitě odpovídající charakteru akce, převážně však ve městě Lanškroun. Žadatelem nesmí být PO, která byla založena za účelem zisku. 
 • Oprávněnými žadateli jsou spolky, volnočasové kluby, organizace a příspěvkové organizace zřízené krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Podpora místních subjektů v oblasti financování dlouhodobých pronájmů nemovitostí ve vlastnictví města Lanškroun využívaných pro činnost spolků pracujících s mládeží v roce 2024.
 • 2) Podpora v oblasti financování krátkodobých pronájmů prostor v budovách ve vlastnictví města Lanškroun k vykonávání spolkové či poradenské činnosti nebo k pořádání jednorázových sportovních a kulturních akcí v roce 2024.
 • 3) Podpora v oblasti jednorázových pronájmů prostor v Multifunkčním centru L‘Art.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 40 000 Kč.
 • Nájemné za nebytové prostory, které jsou ve vlastnictví města Lanškroun, je dotací možné pokrýt maximálně 70 %, minimální spoluúčast tedy činí 30 % z celkové uhrazené částky.

Specifika a omezení:

 • Typy pronájmů:
  • Dlouhodobý pronájem k uskladnění materiálu spolků působících na území města, krátkodobé pronájmy prostor ve vlastnictví města na pořádání sportovních a kulturních akcí, krátkodobé pronájmy prostor v budovách ve vlastnictví města k vykonávání spolkové či poradenské činnosti neziskových organizací. V případě pořádání společenských a sportovních akcí musí být akce pořádány pro širokou veřejnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru