Přeskočit na obsah

Město Lanškroun — Podpora poskytování sociálních služeb a služeb souvisejících

Dotace na podporu spolufinancování sociálních, doprovodných a souvisejících služeb, volnočasových aktivit, které poskytují subjekty pro klienty ze spádové oblasti ORP Lanškroun a jejichž cílem je zajištění sociálního začlenění jako procesu, který pomůže osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným zapojit se do sociálního a společenského života.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 2. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

  • Neziskové organizace, jejichž zřizovatelem nejsou obce, kraje nebo stát: 
    • spolky (i pobočné), zájmové skupiny obyvatel, fyzické osoby nebo registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti na území města Lanškroun, která je určena dětem a mládeži, osobám se zdravotním postižením, osobám ohroženým sociálním vyloučením a seniorům, ústavy, kluby, svazy, obecně prospěšné společnost, fyzické osoby, právnické osoby (není určeno pro obce a svazky obcí).

Typy podporovaných aktivit:

  • Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, podpora aktivit navazujících na sociální služby, podpora prorodinných aktivit a komunitních projektů.

Forma a výše podpory:

  • Dotací je možné pokrýt maximálně 80 % nákladů projektu.
  • Celková výše podpory v sociální a zdravotní oblasti je limitována objemem finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu Města Lanškroun a to ve výši 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • V době podání žádosti musí žadatel aktivně vykonávat činnost minimálně 12 po sobě jdoucích měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru