Přeskočit na obsah

Město Letovice — Dotační program pro domovní čistírny odpadních vod

Cílem poskytování finančního příspěvku je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod, nebo obdobného zařízení k individuální ekologické likvidaci odpadních vod, a to ve městě a jeho místních částech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené městskou ČOV.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby vlastnící nemovitost v katastru města Letovice a jeho místních částech.

Typy podporovaných aktivit:

 • Prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod, nebo obdobného zařízení k individuální ekologické likvidaci odpadních vod, a to ve městě a jeho místních částech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené městskou ČOV.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu: 
  • 2 – 7 EO činí 25 000 Kč; (EO = ekvivalentních obyvatel),
  • 8 – 15 EO činí 40 000 Kč.
 • V případě řešení ekologické likvidaci odpadních vod pomocí instalace biofiltru ke stávajícímu septiku bude výše dotace 10 000 Kč.
 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Letovice je stanoven na 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru