Přeskočit na obsah

Město Liberec — Dotace na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec

Dotace budou poskytovány na účel stanovený § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 3. do 12. 4. 2023 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb:
  • mají platné oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to na druh sociální má platné pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb v obecném hospodářském zájmu,
  • jsou zařazeni v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje,
  • jsou členy pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb ve městě Liberec,
  • poskytují sociální službu, na kterou žádá o dotaci, na území regionu Liberec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace budou poskytovány na účel stanovený § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 7 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na 1 žádost: Výše poskytnuté dotace nepřesáhne 450 000 Kč na jednu žádost z rozpočtu dané služby na území města Liberec.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace státu, kraje nebo obcí, nebo jimi zřizované či zakládané právnické osoby poskytující tyto služby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru