Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Liberec – Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod

cat-2400501__340
Share Button

Účelem programu je snížení znečištění vodních toků v zájmové oblasti a zlepšení kvality a čistoty vody v těchto vodních tocích a navazujících vodních útvarech formou podpory DČOV.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2021 do 1. 4. 2022 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby vlastnící rodinný nebo bytový dům takto zapsaný v katastru nemovitostí a SVJ či družstva zajišťující správu domu.
 • Vlastníci stavby pro individuální rekreaci: rekreační chalupy, rekreační chaty, rekreačního domku, zahrádkářské chaty. Žadatel musí být zároveň i vlastníkem pozemku dotčeného výstavbou DČOV.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vlastní zřízení, realizace a umístění DČOV na dotčeném pozemku (na realizaci DČOV bude v případě přidělení dotace s úspěšným žadatelem uzavřena samostatná veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na každý předmět podpory zvlášť).
 • Uznatelnými výdaji tedy je samotná DČOV, přívodní potrubí, odpadové potrubí, výkopové práce, zásypový materiál. Musí se jednat o výdaje vynaložené v přímé souvislosti s výstavbou DČOV odpovídající projektové dokumentaci.

Forma a výše podpory:

 • Na vlastní výstavbu, umístění jedné DČOV lze získat 50 % z uznatelných výdajů, maximálně však částku, která je závislá na počtu lidí, jež budou na čističku napojeni, tedy na tzv. počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentním obyvatelem je míněn člověk, který v průměru vyprodukuje 150 litrů odpadních vod denně. Konkrétně lze získat  max. tyto částky:
  • 50 tisíc korun na domovní čistírnu odpadních vod s kapacitou pro 1 až 5 ekvivalentních obyvatel.
  • 80 tisíc korun na domovní čistírnu odpadních vod s kapacitou pro 6 až 15 ekvivalentních obyvatel.
  • 110 tisíc korun na domovní čistírnu odpadních vod s kapacitou pro 16 až 50 ekvivalentních obyvatel.

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může v tomto programu předložit vždy pouze jednu žádost o poskytnutí dotace na jeden projekt

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

1.      Oprávněný žadatel může v tomto programu předložit vždy pouze jednu žádost o poskytnutí dotace na jeden projekt.

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>