Přeskočit na obsah

Město Liberec — Fond kultury a cestovního ruchu

Dotace na podporu kulturních projektů na celém území města na zajištění realizace a na tvorbu a zajištění propagace jednorázových představení, festivalů, slavností, koncertů, pohádek, tematických večerů, výstav či expozic, jednorázových výtvarných počinů, živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů a akcí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 2. 2024, 8:00 hod. do 22. 2. 2024, 16:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci z programu může být, nestanoví-li programy jinak, fyzická či právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na doručitele a příspěvkové organizace, zřizované statutárním městem Liberec.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora kulturních projektů na celém území města na zajištění realizace a na tvorbu a zajištění propagace jednorázových představení, festivalů, slavností, koncertů, pohádek, tematických večerů, výstav či expozic, jednorázových výtvarných počinů, živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů a akcí.
  • Podpora výše uvedených aktivit distribuovaných prostřednictvím online platforem.
  • Podpora oprav drobných objektů historického dědictví.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace z celkových uznatelných nákladů  činí 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace z celkových uznatelných nákladů  činí 49 000 Kč.
  • Maximální výše dotace SML z celkových uznatelných výdajů projektu 80 %.
  • Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu 1 900 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel může v rámci vyhlášeného programu předložit maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru