Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Liberec – Fond vzdělávání – Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Podpora výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních a dalších vzdělávacích institucích se sídlem na území statutárního města Liberce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti je od 5. 3. 2020, 08.00 hodin – 20. 3. 2020, 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická či právnická osoba s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele, příspěvkových organizací zřizovaných SML.

Typy podporovaných projektů:

 • A Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu:
  • Podpora osvětových projektů v oblasti témat xenofobie, rasismu, tolerance, demokracie, výchovy, práv občana a práce s informacemi.
  • Podpora projektů mířících na aktivní propojování generací, podporu pozice rodiny a proaktivního způsobu trávení volného času v oblasti vzdělávání.
  • Podpora vzdělávacích projektů zacílených na inkluzi.
  • Podpora vzdělávacích aktivit vedoucích k začleňování na trh práce.
  • Podpora vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvyšování finanční gramotnosti.
  • Podpora vzdělávacích aktivit v oblasti trvale udržitelného života.
 • B Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ:
  • Podpora aktivit vedoucích k rozvoji sousedských vztahů, rozvoji vazeb mezi obyvateli jednotlivých městských částí, udržování tradic, podporu místních iniciativ občanů, tradičních nekomerčních jarmarků a sdílení mezi obyvateli.
 • C Soutěže.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace  5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 49 000 Kč.
 • Maximální výše dotace  z celkových uznatelných výdajů projektu činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • A Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti.
 • B, C Jeden žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>