Přeskočit na obsah

Město Liberec — Fond vzdělávání

Dotace na podporu výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních a dalších vzdělávacích institucích se sídlem na území statutárního města Liberce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti je od 7. 3. 2022, 08.00 hodin do 24. 3. 2022, 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická či právnická osoba s výjimkou akciových společností s akciemi na doručitele, příspěvkových organizací zřizovaných SML.

Typy podporovaných projektů:

 • A Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu: 
  • Podpora osvětových projektů v oblasti témat xenofobie, rasismu, tolerance, demokracie, výchovy, práv občana a práce s informacemi.
  • Podpora projektů mířících na aktivní propojování generací, podporu pozice rodiny a proaktivního způsobu trávení volného času v oblasti vzdělávání.
  • Podpora vzdělávacích projektů zacílených na inkluzi.
  • Podpora vzdělávacích aktivit vedoucích k začleňování na trh práce.
  • Podpora vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvyšování finanční gramotnosti.
  • Podpora vzdělávacích aktivit v oblasti trvale udržitelného života.
  • Podpora vzdělávacích aktivit v uvedených oblastech formou digitalizace a nebo on – line vzděláváním.
 • B Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ: 
  • Podpora aktivit vedoucích k rozvoji sousedských vztahů, rozvoji vazeb mezi obyvateli jednotlivých městských částí, udržování tradic, podporu místních iniciativ občanů, tradičních nekomerčních jarmarků, a sdílení mezi obyvateli. Podpora aktivit vedoucích k rozvoji sousedských vztahů formou digitalizace a nebo formou on – line.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace  5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 49 000 Kč.
 • Maximální výše dotace  z celkových uznatelných výdajů projektu činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • Termín realizace aktivit: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru