Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Liberec – Fond zdraví a prevence

dlane
Share Button

Dotace  na podporu zdravotních, sociálních a preventivních programů určených občanům statutárního města Liberec.

Příjem žádostí:

Příjemce podpory:

 • Fyzické a právnické osoby s výjimkou: akciových společností s akciemi na doručitele, příspěvkových organizací zřizovaných SML.

Typy podporovaných projektů:

 • A Program Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu:
  • Podpora zdravotních programů, zaměřených na prevenci civilizačních onemocnění. Podpora pobytových rekondičních a rehabilitačních programů. Podpora projektů a osvětových programů v oblasti zdravé výživy, duševního zdraví či hygieny.
 • B Primární prevence rizikových jevů:
  • Podpora prevence rizikových jevů, především užívání návykových látek, gambling, rasismus, xenofobie, šikana, kyberkriminalita, týrání a zneužívání dětí či různé formy násilného chování. Podpora aktivit směřovaných na specifické skupiny obyvatel v oblasti protidrogové politiky. Podpora prevence bezpečnosti silniční dopravy a aktivit prevence kriminality.
 • C Program Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování:
  • Podpora specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením, jako jsou zdravotně postižené osoby, osoby bez domova, osoby propuštěné z výkonu trestu, oběti trestných činů, osoby opouštějící ústavní péči, dlouhodobě nezaměstnaní, neúplné rodiny s dětmi či senioři. Podpora aktivit národnostních menšin a etnických skupin.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 45 000 Kč.
 • Maximální výše dotace z celkových uznatelných výdajů projektu činí 80 %.

Specifika omezení:

 • Dotace mohou být poskytnuty na akce realizované v termínu od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>