Přeskočit na obsah

Město Litoměřice — Podpora sociálních služeb

Dotaci lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 01. 2024 do 31. 01. 2024. 

Příjemci podpory:

  • O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, které poskytují sociální služby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora sociálních služeb ve městě Litoměřice vychází z potřeby udržení stávající sítě registrovaných sociálních služeb. Sociální služby saturují potřeby občanů, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiné tíživé sociální situace.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2024 je 6 000 000Kč.

Specifika a omezení:

  • Přidělenou dotaci lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě, a to od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru