Přeskočit na obsah

Město Louny — Podpora činnosti a projektů v oblasti zdravotních služeb

Dotace na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti zdravotnictví.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2024 do 29. 02. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm ve městě Louny a zabývají se aktivitami souvisejícími s městem Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu.
  • Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území ČR (nemají sídlo nebo bydliště ve městě Louny) a zabývají se aktivitami, které jsou prokazatelně realizovány na území města Louny, jsou určeny pro občany města Louny nebo reprezentují město Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti zdravotnictví.
  • Rozvoj činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti zdravotnictví.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 30 000 Kč na daný kalendářní rok.

Specifika a omezení:

  • Příjemci dotací nemohou být: politické strany, subjekty, které mají ke dni podání žádosti nevyrovnané závazky po splatnosti vůči Městu Louny, jeho příspěvkovým organizacím, finančnímu úřadu, OSSZ a zdravotním pojišťovnám, subjekty, které mají nedostatečné či neprovedené vyúčtování dotace za předchozí rok,  s ohledem na § 28 zákona č. 250/2000 Sb. organizace zřizované nebo založené městem Louny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru