Přeskočit na obsah

Město Louny — Podpora činnosti sportovních organizací

Dotace na podporu činnosti sportovních organizací, rozvoj zájmové činnosti, podpora reprezentace města Loun.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2024 do 29. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které se zabývají neziskovými aktivitami souvisejícími s městem Louny a mají sídlo nebo bydliště ve městě Louny.
 • Právnické a fyzické osoby mající sídlo na území ČR (nemají sídlo nebo bydliště ve městě Louny) a zabývají se neziskovými aktivitami, které jsou prokazatelně realizovány na území města Louny, jsou určeny pro občany města Louny nebo reprezentují město Louny.
 • Organizace registrovaná u rejstříkového soudu jako spolek (stanovy) nebo vlastní registrační list příslušnosti k České unii sportu nebo Sdružení sportovních svazů neprovozující výkonnostní tělovýchovu jako podnikatelskou činnost ve sportu s tím, že k datu 31. 12. 2023 vyvíjí sportovní činnost nejméně 3 roky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora činnosti sportovních organizací, rozvoj zájmové činnosti, podpora reprezentace města Loun.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 3 555 000 Kč. 
  • 40 % z celkového objemu peněžních prostředků – práce s mládeží,
  • 15 % z celkového objemu peněžních prostředků – nemovitosti,
  • 10 % z celkového objemu peněžních prostředků – pronájmy,
  • 15 % z celkového objemu peněžních prostředků – reprezentace města za uplynulý kalendářní rok,
  • 15 % z celkového objemu peněžních prostředků – významné akce,
  • 3 % z celkového objemu peněžních prostředků – školní sportovní kluby,
  • 2 % z celkového objemu peněžních prostředků – rezerva na mimořádné žádosti podané v průběhu příslušného roku.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace města, organizační složky města a organizace nebo osoby, kterým již byla poskytnuta dotace z jiné komise nebo finančního výboru na danou činnost nebo projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru