Přeskočit na obsah

Město Louny — Podpora investic a opravy v oblasti kultury

Dotace na podpora zachování kulturního dědictví a rozvoje činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti kultury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 02. 2023 do 31. 03. 2023.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které zároveň:
  • a) mají bydliště, sídlo nebo místo podnikání na území města Loun,
  • b) jejichž činnost je provozována na území města Loun,
  • c) jsou přímo odpovědni za přímou přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako zprostředkovatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora zachování kulturního dědictví a rozvoje činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti kultury.
 • Ochrana kulturního dědictví na území města a rozvoj činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti kultury.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Louny na tento dotační program je 500 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě 500 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru