Přeskočit na obsah

Město Louny — Podpora projektů v oblasti energetiky a životního prostředí

Dotace na podporu projektů v oblasti energetiky a životního prostředí (tzn. ekologická výchova, ochrana životního prostředí a osvěta v této oblasti).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2024 do 31. 05. 2024.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou požádat fyzické a právnické osoby, které splňují minimálně jednu z těchto podmínek:
  • a) mají bydliště, sídlo nebo místo podnikání na území města Loun,
  • b) jejichž činnost je provozována na území města Loun,
  • c) jejich činnost je vykonávána ve prospěch občanů města Loun.

Typy podporovaných aktivit:

 • Financování projektů v oblasti energetiky a životního prostředí (tzn. ekologická výchova, ochrana životního prostředí a osvěta v této oblasti).
 • Výchova mládeže, podpora péče o životní prostředí a jeho jednotlivé složky.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Louny na tento dotační program je 30 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace města a organizace nebo osoby, kterým již byla poskytnuta dotace z jiné komise nebo finančního výboru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru