Přeskočit na obsah

Město Louny — Podpora prorodinné politiky, mezigenerační soužití

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu města je podpora aktivit v oblasti, které se zaměřují na rodiny s dětmi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2024 do 29. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm ve městě Louny a zabývají se aktivitami souvisejícími s městem Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu.
 • Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území ČR (nemají sídlo nebo bydliště ve městě Louny) a zabývají se aktivitami, které jsou prokazatelně realizovány na území města Louny, jsou určeny pro občany města Louny nebo reprezentují město Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora prorodinné politiky, mezigenerační soužití. 
  • podpora volnočasových aktivit,
  • prevence sociálního vyloučení všech věkových kategorií,
  • podpora dobrovolnictví,
  • podpora prorodinných nebo/i mezigeneračních aktivit a podněcování občanů k aktivnímu podílení se na jejich realizaci či účasti.

Forma a výše podpory:

 • Maximální možná výše dotace je 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Rozvoj činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru