Přeskočit na obsah

Město Louny — Podpora provozu subjektů nabízejících aktivity v sociální oblasti

Dotace na rozvoj činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v sociální oblasti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2024 do 29. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Příjemci dotace z rozpočtu města mohou být tyto subjekty:
  • právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm ve městě Louny a zabývají se aktivitami souvisejícími s městem Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu,
  • právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území ČR (nemají sídlo nebo bydliště ve městě Louny) a zabývají se aktivitami, které jsou prokazatelně realizovány na území města Louny, jsou určeny pro občany města Louny nebo reprezentují město Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v sociální oblasti.
 • Použití dotace:
  • nájem,
  • energie,
  • vodné, stočné,
  • kancelářské potřeby,
  • ekonomické služby,
  • drobné opravy a údržba (ne investice),
  • pojištění vozidel sloužících k činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Louny na tento dotační program je 200 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotací nemohou být: politické strany, subjekty, které mají ke dni podání žádosti nevyrovnané závazky po splatnosti vůči Městu Louny, jeho příspěvkovým organizacím, finančnímu úřadu, OSSZ a zdravotním pojišťovnám, subjekty, které mají nedostatečné či neprovedené vyúčtování dotace za předchozí rok s ohledem na § 28 zákona č. 250/2000 Sb. organizace zřizované nebo založené městem Louny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru