Přeskočit na obsah

Město Louny — Podpora sociálních služeb

Dotace na podporu udržení, rozvoj a dostupnost sociálních služeb ve městě Louny, žádosti o dotaci musí být v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb v regionu Louny a její spádové oblasti.

Příjem žádostí:

  • Žádost musí být doručena od 01. 02. 2024 do 29. 02. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí činnost v souladu s předmětem vyhlášeného programu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb sociální péče, sociální prevence a služeb sociálního poradenství podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařazených do Základní sítě služeb Ústeckého kraje na rok 2023, úroveň 1- základní.
  • Důvodem podpory dotačního programu je udržení, rozvoj a dostupnost sociálních služeb ve městě Louny, žádosti o dotaci musí být v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb v regionu Louny a její spádové oblasti.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Louny na tento dotační program je 500 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě není stanovena.
  • Minimální spoluúčast žadatele činí 30% celkových uznatelných nákladů pro každou aktivitu/službu.

Specifika a omezení:

  • Finanční dotace na období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru