Přeskočit na obsah

Město Louny — Podpora vztahů s partnerskými městy

Dotace na podporu vztahů s partnerskými městy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 02. 2024 do 31. 05. 2024.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm ve městě Louny a zabývají se aktivitami souvisejícími s městem Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu.
  • Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území ČR (nemají sídlo nebo bydliště ve městě Louny) a zabývají se aktivitami, které jsou prokazatelně realizovány na území města Louny, jsou určeny pro občany města Louny nebo reprezentují město Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Rozvoj neformálních vztahů s partnerskými městy.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Louny na tento dotační program je 140 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 49 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádosti podané před vyhlášením této výzvy se považují za žádosti podané v souladu s touto výzvou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru