Přeskočit na obsah

Město Louny — Podpora vztahů s partnerskými městy

Dotace na rozvoj neformálních vztahů s partnerskými městy.

Příjem žádostí:

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2022 do 30. 09. 2022.

Příjemci podpory:

  • Příjemci dotace z rozpočtu města mohou být subjekty: 
    • právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm ve městě Louny a zabývají se aktivitami souvisejícími s městem Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu,
    • právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území ČR (nemají sídlo nebo bydliště ve městě Louny) a zabývají se aktivitami, které jsou prokazatelně realizovány na území města Louny, jsou určeny pro občany města Louny nebo reprezentují město Louny a jsou poskytovány ve veřejném zájmu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Rozvoj neformálních vztahů s partnerskými městy.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 49 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádosti podané před vyhlášením této výzvy se považují za žádosti podané v souladu s touto výzvou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru