Přeskočit na obsah

Město Louny — Program pro poskytnutí dotací z finančních prostředků sociální a bytové komise RM — Podpora svépomocných a volnočasových aktivit v sociální oblasti

Dotaci na podporu svépomocných volnočasových aktivit v sociální oblasti mohou získat neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, mající sídlo nebo bydliště ve městě Louny. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 150 tis. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat do 29. 02. 2016.

Příjemci podpory:

 • Neziskové a jim podobné organizace a subjekty se sídlem a působící ve městě Louny.
 • Právnické osoby a fyzické osoby, které se zabývají neziskovými aktivitami souvisejícími s městem a mají sídlo nebo bydliště ve městě Louny.
 • Pokud se jedná o dotaci na podporu činnosti jednotlivých členů, musí alespoň 75 % členské základny tvořit fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě Louny.

Typy podporovaných projektů:

 • Volnočasové a preventivní aktivity pro rodiny s dětmi a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 • Rekondiční programy pro zdravotně postižené jako prevence sociálního vyloučení a/nebo s preventivně-zdravotnickým programem.
 • Programy integrace seniorů a zdravotně postižených občanů, podpora volnočasových aktivit realizovaná svépomocí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města činí 150 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 tis. Kč na daný kalendářní rok.
 • Minimální spoluúčast žadatele činí 30 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace nemohou být politické strany.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru