Přeskočit na obsah

Město Lovosice — Dotační program Podpora v oblasti kultury

Cílem dotačního programu je poskytnout komplexní podporu pro rozvoj společenského a kulturního života města zahrnující jak tradiční, tak i nově vznikající projekty a aktivity směřující k občanům, ale i k návštěvníkům města.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 7. 2024 do 7. 8. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, právnická osoba, nestátní organizace, spolek, nadace nebo sdružení působící na území města Lovosice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je poskytnout komplexní podporu pro rozvoj společenského a kulturního života města zahrnující jak tradiční, tak i nově vznikající projekty a aktivity směřující k občanům, ale i k návštěvníkům města.
  • Podporované akce a projekty mají za cíl podílet se na vytváření pozitivní image města Lovosice, reprezentovat a propagovat jej.

Forma a výše podpory:

  • Na tento dotační program bylo z rozpočtu města Lovosice na rok 2024 vyčleněno 285 100 Kč.
  • Maximální výše dotace, o kterou lze z tohoto dotačního programu žádat, je 50 000 Kč. V případě, že žadatel ve své žádosti uvede vyšší požadovanou částku, nebude jeho žádost posuzována a bude vrácena.
  • Poskytnutá dotace nesmí přesáhnout 80 % celkových uznatelných nákladů na uskutečnění projektu. Žadatel je povinen zajistit spoluúčast min. 20 % z vlastních či jiných zdrojů.

Specifika a omezení:

  • 1 žadatel může v rámci tohoto dotačního programu žádat o příspěvek na maximálně 2 projekty. Na 1 projekt může být podána maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru