Přeskočit na obsah

Město  Lovosice — Podpora sociálních služeb

Finanční podpora z rozpočtu města Lovosice bude poskytnuta v rámci systému vyrovnávací platby jako veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem pro registrované sociální služby, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 a jsou pověřeny k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 03. 2023 do 12. 04. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která vyvíjí činnost v souladu s předmětem vyhlášeného programu, a tyto služby poskytuje na území města Lovosice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem programu je zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024.

Forma a výše podpory:

  • Jedná se o neinvestiční dotaci. Maximální výše poskytnuté dotace se rovná výši podílu na spolufinancování sociální služby z jiných zdrojů, stanoveném v dotačním programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023.
  • Celkový finanční objem určený na podporu sociálních služeb v rozpočtu města Lovosice pro rok 2023 činí 1 200 000 Kč.
  • Kompetentním orgánem k rozhodování o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy je v případě žádosti do 50 tis. Kč Rada města Lovosice. V případě žádosti nad 50 tis. Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Lovosice.

Specifika a omezení:

  • Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace je nutné odevzdat do 31. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru