Přeskočit na obsah

Město Lovosice — Sport a volný čas

Dotace na sportovní a volnočasové akce mezinárodního, republikového, regionálního a místního významu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 3. 2023 do 12. 04. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnická i fyzická osoba, nestátní organizace, spolek, nadace nebo sdružení působící na území města, které se zabývá sportovní nebo zájmovou činností a pracuje s mládeží vyjma těch, kteří obdrželi příspěvek na svoji činnost přímo z rozpočtu roku 2023.

Typy podporovaných aktivit:

  • Sportovní a volnočasové akce mezinárodního, republikového, regionálního a místního významu,
  • rozvoj a činnost sportovních a zájmových organizací pracujících s mládeží,
  • uspořádání sportovních soutěží, táborových aktivit, realizace soustředění.

Forma a výše podpory:

  • Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti. Na tento dotační program bylo z rozpočtu města Lovosice na rok 2023, vyčleněno 600 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem.
  • Projekt musí být realizován v roce 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru